งานเดิน-วิ่ง
เพื่อชีวิตเวอร์ทัส 2019

มินิมาราธอน ครั้งที่ 1

วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2565
ณ วัดสหธรรมาราม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท

 • ชาย : 16-24 ปี, 25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65-69 ปี, 70 ปี ขึ้นไป
 • หญิง: 16-24 ปี, 25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65 ปี ขึ้นไป

5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท ชาย/หญิง : ไม่เกิน 15 ปี, 16-44 ปี, 45-59 ปี,60 ปี ขึ้นไป
3 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน
VIP ค่าสมัคร 1,000 บาท ลงแข่งขันได้ทุกระยะ

การสมัคร

 • รับสมัครทางออนไลน์
  โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :
  ชื่อบัญชี : นายประเสริฐ อรัญสุคนธ์
  เลขที่บัญชี : 3041221046
  ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา สาขาถนนจอมทอง
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม
 • หากสมัครถูกต้อง ครบถ้วน รายชื่อจะขึ้นโดยอัตโนมัติ
 • ตรวจสอบรายชื่อ/สถานะ, จดจำรหัสรับเสื้อ-เบอร์
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

การรับเสื้อ-เบอร์

 • รับเสื้อ-เบอร์ รอบเดียว วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 -20.00 น.
 • สถานที่รับเสื้อ-เบอร์ ณ วัดสหธรรมาราม ต. พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์  กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม
 • เปืดรับสมัครออนไลน์ เฉพาะ "รับด้วยตนเองเท่านั้น"

ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้รับเสื้อ 1 ตัว , ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่าน ได้รับเหรียญที่ระลึก

ประเภทมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
• ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
ประเภท 5 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
ประเภท VIP 
• รับถ้วย เสื้อ เหรียญ

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565

- เวลา 10.00 – 20.00 น. - รับเสื้อและBIB ณ วัดสหธรรมาราม ต. พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565
- เวลา 05.45 น. - พิธีเปิดการแข่งขัน
- เวลา 06.00 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
- เวลา 06.15 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 5 กิโลเมตร
- เวลา 06.25 น. - ปล่อยตัวระยะทาง 3 กิโลเมตร
- เวลา 07.30 น. - พิธีการมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
- เวลา 09.00 น. - เสร็จสิ้นการจัดงานการแข่งขันฯ

สอบถามเพิ่มเติม
คุณประเสริฐ โทรศัพท์ : 086-8886993
คุณชาคริต โทรศัพท์ : 083-6154261